Afdruk-versies in Microsoft Word
(worden gedownload)
Derde klas
Data analyse
H1LINK
H2LINK
H3LINK
Deel 0 H1LINK
H2LINK
H4LINK
H5LINK
Deel 1 VariabiliteitLINK
Normale VerdelingLINK
H1LINK
H2LINK
H3LINK
H4LINK
H5LINK
H6LINK
H7LINK
H8LINK
Deel 2 VariabiliteitLINK
Normale VerdelingLINK
Toeval in de greepLINK
H1LINK
H2LINK
H3LINK
H4LINK
H5LINK
H6LINK
H7LINK
H8LINK
H9LINK
H10LINK
H12LINK