Bij elk onderdeel (Statistiek 0, 1 en 2) staat onder aan de overzichtstekst:

Bronnen.

Bij het schrijven van dit lesmateriaal is dankbaar gebruik gemaakt van ideeën/stukjes tekst uit de boeken van Tintle e.a. (Introduction to Statistical Investigations), Freedman (Statistics) en Kahneman (Ons feilbare denken), de weblog "Ask good Questions" van Rossman, de website van de wiskundeleraar Hofland (hhofland.nl) en Wikipedia.

In de opgaven zijn leesopdrachten opgenomen die gebruik maken van stukjes tekst uit de Volkskrant, Nemo kennislink, De Correspondent en de Science Guide.

Dit onderwijsmateriaal is mede gebaseerd op de ideeën waarmee Piet van Blokland de verzameling simulatie-apps VUStat(.eu) heeft ontwikkeld en is sinds 2015 in gebruik bij het IJburg College in Amsterdam.

Auteur:
Douwe Wielenga
d.k.wielenga@gmail.com
0653890708.

Het onderwijsmateriaal mag gebruikt worden onder de Creative Commons Licentie.