Toeval in de greep
Statistiek voor VWO 4 en 5
Docenten-pagina's

deel 0: Beschrijvende statistiek
deel 1: Introductie verklarende statistiek
deel 2: Uitgebreide verklarende statistiek

Deze webpagina is voor leraren bedoeld, en niet voor leerlingen.
Voor leraren staat hier aan de linkerkant een keuzemenu met aandachtspunten
en hulp bij voorbereiding en uitvoering.

De verwijzingen naar het leerlingenmateriaal staan bovenaan in het keuzemenu.
Het is de bedoeling om leerlingen het adres van de link naar het lesmateriaal te geven
dat u voor hen geschikt acht. Dat kunnen ze dan in de favorieten van hun browser bewaren.
Contactgegevens

Toeval in de greep:Douwe Wielenga - d.k.wielenga@gmail.com
VUStat:Piet van Blokland - pjvanblokland@gmail.com