Start
Copyright
Overzicht
VUstat apps

Herhaling uit deel 0
Variabiliteit
Normale Verdeling
Deel 1
1 Zicht op Toeval

2 Steekproeven
   en het % successen
   in de populatie
3 Beslissen
4 Schatten
5 Steekproeven
   en het gemiddelde
   van de populatie

6 Herhaling

7 Oorzaak?

8 Oefeningen
   voor de toets

9 Videos

Ga naar deel 0
Ga naar deel 2