Toeval in de greep

  • Volledig lespakket voor de statistiek in vwo 4 en vwo 5 (wiskunde A en C).
  • Modulair: je kunt ook onderdelen gebruiken, bijvoorbeeld in de havo.
  • Begrijpen en verwoorden staat centraal in het lesmateriaal.
  • Inhoud is relevant voor de leerlingen.
  • Aanpak is conform moderne opvattingen over statistiek.
  • Veel simulaties voor ontwikkelen van een goede intu├»tie.
  • "Happenings" voor in de les die in het geheugen beklijven.

Sinds juni 2021 zijn het lespakket Toeval in de greep en VU-Stat ondergebracht bij de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren.

Over de auteurs

Vijftig jaar geleden zijn Douwe Wielenga en Piet van Blokland samen het eerste jaar van de nieuwe lerarenopleiding wiskunde in Amsterdam begonnen. Douwe Wielenga geeft na zijn pensionering nu al jaren wiskundeles aan VWO op het IJburgcollege in Amsterdam. Piet van Blokland heeft, nadat hij VUGrafiek en VUStat voor Windows heeft gemaakt, stap voor stap een collectie nieuwe apps opgebouwd voor het statistiekonderwijs. Douwe heeft veel gebruik gemaakt van deze apps in het door hem in de afgelopen vijf jaar ontwikkelde lespakket Toeval in de greep.

NVvW Rode Driehoekjes